Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Meldingsformulier: Hoe toegankelijk zijn stembureaus in Amsterdam?

20 maart 2019

Toegankelijkheid van Amsterdamse stemlocaties

Woon je in Amsterdam en heb je een beperking? Én heb je problemen ervaren toen je wilde stemmen? Deel jouw ervaring via onderstaand formulier. Dan kunnen wij die meenemen in ons onderzoek naar de toegankelijkheid van Amsterdamse stemlocaties. In de week van 25 maart maken we een tussentijdse publicatie openbaar. We publiceren het definitieve onderzoek in juni 2019.