Onderzoek Dienstverlening aan kwetsbare groepen is openbaar

2 juni 2021

Op 2 juni 2021 publiceerden we Dienstverlening aan kwetsbare groepen waarin we onderzochten hoe de gemeente Amsterdam tijdens de lockdown heeft gehandeld in het bieden van hulp aan twee kwetsbare groepen: dak- en thuislozen en mensen met geldproblemen.

In ons onderzoek constateren we dat de gemeente de dienstverlening aan beide groepen heeft aangepast. De dienstverlening kon daardoor tijdens de lockdown gecontinueerd worden. Hoe de gemeente aanpassingen maakte, hebben we voor vier casussen bekeken aan de hand van inzichten uit crisismanagement. Volgens crisismanagement vergt een crisis een continu proces van acteren en reflecteren. Dit proces zien we terug bij de gemeente. Ook doorliep de gemeente het proces frequent en waar nodig handelde ze snel. De gemeente heeft dan ook grotendeels adequaat gereageerd op de lockdownsituatie. Wat betreft de zorgvuldigheid plaatsen we wat kanttekeningen. We doen vier aanbevelingen als leerpunten voor een volgende crisis.

Meer weten? Bekijk de projectpagina, of lees direct het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.