Onderzoek Jeugdhulp in Amsterdam van start

4 juni 2020

Wij zijn gestart met ons onderzoek naar de jeugdhulp in Amsterdam, dat zal bestaan uit twee deelonderzoeken.

Per 2021 gaat de gemeente de inkoop van de (hoog)specialistische jeugdhulp anders inrichten. In het eerste deelonderzoek bekijken we de probleemanalyse en beleidsredenering achter dit besluit. Zijn deze van voldoende kwaliteit, en vormt het stelsel een passende oplossing voor de gesignaleerde problemen?

In het tweede deelonderzoek gaan we na hoe doeltreffend het Amsterdamse jeugdbeleid is. We bekijken hoe het, vijf jaar na de decentralisatie, staat met de realisatie van de doelen die destijds gesteld zijn. Zijn de gewenste resultaten bereikt? Ook gaan we na of de informatievoorziening aan de gemeenteraad goed genoeg is geweest om bij te kunnen sturen.

Het eerste deelonderzoek verwachten we in het najaar af te ronden. Het tweede deelonderzoek starten we gelijktijdig, maar de publicatie daarvan voorzien we in het eerste kwartaal van 2021. Meer weten? Bekijk de projectpagina en lees de onderzoeksopzet.