Onderzoek naar nazorg aan gedetineerden afgerond en op 22 mei 2013 gepubliceerd.

22 mei 2013

Het onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken hoe het integrale Amsterdamse nazorgbeleid is vormgegeven en welke resultaten met het gevoerde beleid zijn behaald. De resultaten van het onderzoek staan op de website van de rekenkamer en zullen ook in de commissievergadering van KSZ (Kunst, Sport en Zorg) op 5 juni 2013 worden besproken.