Onderzoek naar proceskosten grondexploitaties openbaar

10 januari 2014

De rekenkamer heeft onderzocht hoe de proceskosten bij grondexploitaties in de gemeente Amsterdam zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat de proceskosten sinds 2010 flink zijn gedaald. Beschikbare budgetten zijn echter wel regelmatig overschreden. De gemeente lijkt de proceskosten nu redelijk in de greep te hebben, al zijn er nog wel een aantal verbeterpunten. De resultaten van het onderzoek Proceskosten Grondexploitaties zijn te lezen op deze website. Het onderzoek zal op 29 januari in de commissievergadering van BWK (Bouwen, Wonen en Klimaat.) worden besproken.