Onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam gepubliceerd

18 februari 2022

In het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie in Amsterdam hebben wij onderzocht in hoeverre het college van Amsterdam doeltreffend en rechtmatig handelt bij het actief en passief openbaar maken van overheidsinformatie. Daarbij hebben we beleid en procedures onderzocht en vastgesteld of er wordt geleerd van Wob-besluiten, bezwaren en klachten en de openbaarheidspraktijk van Londen, Miami en Stockholm. Ook hebben wij de praktijk van het openbaar maken van overheidsinformatie in kaart gebracht. We onderzochten 200 Wob-dossiers en ruim 200 Wob-verzoekers en ruim 1.000 ambtenaren deelden hun ervaringen bij het afhandelen van Wob-verzoeken.

Uit ons onderzoek blijkt dat het Amsterdamse college meer informatie openbaar wil maken. Hiervoor heeft het beleid vastgesteld, veranderingen in de organisatie doorgevoerd en een centrale werkinstructie voor het afhandelen van Wob-verzoeken opgesteld. We concluderen dat het college nog onvoldoende doeltreffend en rechtmatig handelt bij het openbaar maken van overheidsinformatie. Zo heeft het college 7 van de 13 beleidsambities (deels) gerealiseerd en nam het 58% van de Wob-besluiten te laat. Daarnaast heeft het college minder informatie uit eigen beweging openbaar gemaakt, dan het had voorgenomen.

Meer weten? Lees meer op de projectpagina van het onderzoek.