Onderzoeksopzet Leges bij vergunningaanvragen is openbaar

12 februari 2019

Vandaag hebben we de onderzoeksopzet gepubliceerd van het onderzoek Leges bij vergunningaanvragen.

 Met dit onderzoek willen we inzicht geven in de gemaakte en te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van legestarieven. Legestarieven zijn bedragen die inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam zijn verschuldigd aan de gemeente als zij een bouw-, kap-, ligplaats- of evenementenvergunning aanvragen. Naast het inzichtelijk maken van de keuzes over de hoogte van deze bedragen, onderzoeken we of de gemeente hierbij volgens het geldend recht handelt, en hoe het college stuurt op een doelmatige uitvoering van de vergunningaanvragen.

Wilt u meer weten? Bekijk de projectpagina Leges bij vergunningaanvragen en lees de volledige onderzoeksopzet.