Ons onderzoek naar de fietsdiefstalbestrijding in Amsterdam is openbaar

26 maart 2020

Vandaag is het eerste deelonderzoek van het onderzoeksproject Amsterdam Fietsstad gepubliceerd: Fietsdiefstalbestrijding.

Dit deelonderzoek richt zich op de drie belangrijkste maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om fietsdiefstal te bestrijden: 1) het gratis graveren van fietsen, 2) het controleren van verwijderde fietsen op diefstal door het Fietsdepot en 3) registercontroles bij fietshandelaren.

De gemeente heeft veel gedaan. In 2018 zijn er 1.135 fietsen gratis gegraveerd, 1.031 gestolen fietsen terugbezorgd en 173 registercontroles uitgevoerd bij fietshandelaren. Het college van B en W heeft als doel om het aantal fietsdiefstallen te verminderen. Dit is niet gerealiseerd. Het aantal aangiften is Amsterdam sinds 2012 zelfs licht gestegen met 9%, terwijl landelijk het aantal aangiften is gedaald met 33%.

Het college heeft weinig zicht op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de aanpak om de fietsdiefstallen te bestrijden. Gegevens over effecten en kosten worden niet gemonitord en bestaande maatregelen zijn niet heroverwogen. De gemeenteraad en het college zijn nauwelijks geïnformeerd over de aanpak en besluiten blijven op ambtelijk niveau hangen. Zo loopt er sinds 2016 een twistpunt over rechtmatig handelen van het Fietsdepot. De kwestie is niet opgelost of aan het bestuur voorgelegd.

We hebben vijf aanbevelingen geformuleerd. Benieuwd? Bekijk onderstaand filmpje of ga naar de projectpagina en lees het rapport.