Ons onderzoek naar fietsvriendelijke kruispunten is gepubliceerd

30 juni 2020

Het college wil meer Amsterdammers op de fiets en wil het fietsen aantrekkelijker maken. Daarbij is een van de doelen het verbeteren van de doorstroming, het comfort en de verkeersveiligheid op kruispunten. Voor eind 2022 moeten ten minste tien kruispunten fietsvriendelijk zijn. De gemeente hanteert hierbij een innovatieve aanpak waarbij op basis van het gedrag van fietsers op de kruispunten kleine infrastructurele maatregelen worden toegepast. Hierbij wordt creatief gebruikgemaakt van de ruimte. Lukt het Amsterdam om tijdig en binnen het budget deze kruispunten fietsvriendelijk te maken? En hoe effectief zijn de maatregelen?

In dit onderzoek hebben wij gekeken naar de afwegingen die gemaakt zijn bij het selecteren van de kruispunten en de getroffen maatregelen op de kruispunten. Ook hebben wij aan de burgerpanelleden gevraagd wat zij verstaan onder fietsvriendelijke kruispunten en verkeerslichten. Volledig fietsvriendelijke kruispunten zijn momenteel echter niet haalbaar in Amsterdam, omdat de ruimte beperkt is en er sprake is van conflicterende belangen. Voor een politieke discussie over de toedeling van publieke ruimte aan de verschillende verkeersdeelnemers moet de raad breder geïnformeerd worden.

Bekijk de projectpagina, of ga direct naar het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.