Ook aanbevelingen Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven worden overgenomen

30 januari 2019

De gemeente besloot tijdens de raadsvergadering op 23 januari 2019 ook de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek. Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven. Eerder in de vergadering gaf de raad al aan de aanbevelingen over te nemen uit ons onderzoek Brandweerzorg in de Amsterdamse haven.

Terwijl het onderzoek naar de brandweerzorg direct werd gehamerd, werd Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven uitvoerig behandeld. Bekijk de behandeling in de raad.

Nieuwe maatregelen
Het college moet de aanbevelingen nu gaan uitvoeren. Wethouder Groot-Wassink heeft eveneens toegezegd om de raad vóór de zomer van 2019 te informeren over een nieuw pakket van maatregelen omtrent maatschappelijke en bewonersinitiatieven, en hoe onze aanbevelingen met deze maatregelen navolging krijgen.

Lees ons nawoord en ga voor meer informatie over dit onderzoek naar de projectpagina Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.