Opvolgingsonderzoek Aansturing welzijnsinstellingen openbaar

3 november 2016

Op 3 november heeft de rekenkamer het Opvolgingsonderzoek Aansturing welzijnsinstellingen gepubliceerd. Vanwege de sterk gewijzigde context is een oordeel over de mate waarin de aanbevelingen uit het onderzoek van 2012 zijn uitgevoerd weinig zinvol. Verschillende oude hardnekkige knelpunten spelen echter nog steeds en de gewijzigde context heeft ook nieuwe knelpunten meegebracht. Er is aanbevolen om bij de verdere verbetering van de aansturing van welzijnhttps://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/opvolgingsonderzoek-aansturing-welzijnsinstellingen/swerk aandacht te besteden aan deze knelpunten. De raads­commissie Zorg en Sport zal het rapport op 24 november 2016 behandelen.