Opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden openbaar

17 april 2018

De Rekenkamer Amsterdam publiceert 17 april 2018 het opvolgingsonderzoek Nazorg aan gedetineerden. In dit opvolgingsonderzoek gaan we na of het college van B en W de vijf aanbevelingen uit ons rapport van mei 2013 heeft uitgevoerd. We concluderen dat drie aanbevelingen volledig zijn uitgevoerd, een aanbeveling gedeeltelijk is uitgevoerd en een aanbeveling niet is uitgevoerd. De rekenkamer geeft ook nog drie aandachtspunten voor verdere verbetering.