Opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad op 23 juni in Zaanstadberaad

16 juni 2016

Op 23 juni presenteert de rekenkamer haar rapport over het opvolgingsonderzoek Riolering in Zaanstad in het Zaanstadberaad. In dat opvolgingsonderzoek is nagegaan of de aanbevelingen uit een onderzoek van 2012 naar de uitvoering van de rioleringstaak in Zaanstad zijn uitgevoerd. Dat bleek bij vijf van de acht aanbevelingen het geval te zijn. De andere drie waren nog in uitvoering of slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De rekenkamer geeft in dit rapport nog aandachtspunten mee voor verdere verbetering. Het college reageert op sommige punten wat terughoudend.

Bekijk het onderzoek uit 2012 en het opvolgingsonderzoek uit 2016 op de projectpagina Riolering in Zaanstad.