Opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen openbaar

27 oktober 2016

Op 27 oktober 2016 heeft de rekenkamer het opvolgingsonderzoek Toezicht op de voorscholen gepubliceerd. In dit opvolgingsonderzoek is nagegaan of het college van burgemeester en wethouders de aanbevelingen heeft uitgevoerd uit het achterliggende onderzoek uit 2012, naar de efficiëntie van het gemeentelijk toezicht op de voorscholen.

Dat bleek bij twee van de vijf aanbevelingen het geval te zijn. De andere drie zijn gedeeltelijk uitgevoerd. De rekenkamer geeft in dit rapport nog aandachtspunten mee voor verdere verbetering. De raadscommissie Jeugd en Cultuur zal het rapport op 8 december 2016 behandelen.