Raad neemt aanbevelingen uit onderzoek Renovatie Oostlijn over

10 maart 2016

Op 9 maart 2016 behandelde de gemeenteraad het rapport Renovatie Oostlijn. De raad ging unaniem akkoord met de raadsvoordracht en nam daarmee alle aanbevelingen van de rekenkamer over. Het college was eerder in de bestuurlijke reactie op het rapport afwijzend. Het college zag geen aanleiding de lessen van de Noord-Zuidlijn te actualiseren en zag weinig noodzaak om de informatievoorziening richting de raad te veranderen. Tijdens de behandeling van het rapport in de raadscommissie (17 februari) en raad bleek het college van standpunt veranderd. De wethouder zegde toe te komen met een brief waarin het college uitgebreid zal aangeven hoe zij de aanbevelingen van de rekenkamer gaat verwerken in de 10 lessen van de Noord-Zuidlijn ook gaat het college met de raad in overleg om na te gaan hoe de informatievoorziening aan de raad over dit soort projecten kan worden verbeterd.