Raadscommissie praat over glasvezelrapport rekenkamer

16 oktober 2015

Op 14 oktober besprak de raadscommissie Werk en Economie ons rapport Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam. Hierbij waren ook leden van de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid uitgenodigd en aanwezig.
Meerdere raadsleden uitten hun ongenoegen over het geconstateerde tekortschieten van de informatievoorziening aan de raad. Enkele raadsleden staken daarbij de hand in eigen boezem; ze constateerden dat ze er zelf ook meer bovenop hadden kunnen zitten.
Het nut van de gemeentelijke betrokkenheid bij de aanleg van het glasvezelnet kwam ook aan de orde. Is het nog net zo relevant als bij de start tien jaar geleden? Dit onderwerp zal bij de herijking van de deelneming glasvezel later dit jaar in de raad besproken worden.