Rapport over transformatie zorg voor de jeugd in Zaanstad openbaar

13 februari 2015

Op 13 februari is ons rapport Transformatie voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad openbaar geworden. Op 5 maart wordt het besproken in het Zaanstad Beraad. Onderzocht is in hoeverre de gemeente in de voorbereiding op het nieuwe jeugd­stelsel heeft geleerd van de ervaringen in de Jeugdteams. Positief is dat de gemeente de Jeugdteams de ruimte heeft gegeven om te oefenen, maar er kunnen nog beter lessen getrokken worden uit de verschil­lende ervaringen van de teams. Ook de inventarisatie van risico’s kan evenwichtiger en transparanter. In totaal doen we vijf aanbevelingen waar bij de doorontwikkeling van het Jeugdstelsel rekening gehouden kan worden