Rekenkamerbrief – 5 signalen over mantelzorg

31 oktober 2014

De rekenkamer voert een verkenning uit naar de mantelzorg in Amsterdam mede in het licht van de Wmo die per 2015 wijzigt. In de herziene Wmo wordt een groter beroep op mantelzorgers gedaan en is de positie steviger verankerd. Gedurende de verkenning is gesproken met vertegenwoordigers van raadsfracties, uitvoerende organisaties, expertisecentra en belangenorganisaties. De signalen die hieruit naar voren komen deelt de rekenkamer nu met de raad, zodat ze bij de behandeling van de Wmo-verordening betrokken kunnen worden. De rekenkamerbrief en de bijlage naar aanleiding van de verkenning zijn opgenomen bij het onderzoek Mantelzorgondersteuning.