Rekenkamerbrief Schuldhulpverlening besproken in de commissie WPA

23 september 2013

In de commissievergadering WPA van 19 september 2013 is de rekenkamerbrief Schuldhulpverlening geagendeerd. De vragen van de commissieleden aan de wethouder gingen over welke gevolgen de ontwikkelingen binnen de gemeente Amsterdam, zoals de bezuinigingen en het nieuwe bestuurlijke stelsel, hebben op het proces van schuldhulpverlening. Verder zouden zij graag meer inzicht willen hebben of het nieuwe werkproces heeft geleid tot een effectievere schuldhulpverlening. Omdat deze pas in 2013 is ingevoerd, is het nog te vroeg om hierover een oordeel te vellen. De Rekenkamer houdt een toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe werkproces in gedachte.