Rekenkamerbrief Verkenning omzetting recht van erfpacht in vol eigendom openbaar

16 januari 2014

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn de regels gewijzigd, waardoor het afkoopbedrag aanzienlijk hoger werd. De rekenkamer heeft onderzocht of de erfpachters (actief) zijn geïnformeerd over de gewijzigde regels en of deze wijzigingen zijn geëvalueerd door het college. Ook hebben wij onderzocht of er erfpachters zijn geweest die het erfpachtrecht onder de oude en gunstigere regels mochten omzetten, terwijl deze gunstigere regeling al was ingetrokken.