Stadsdeel Zuid behandelt verzoekonderzoek erfpacht

8 november 2012

De commissie Ruimte & Wonen van stadsdeelraad Zuid besprak woensdagavond 7 november uitvoerig de rekenkamerbrief Verzoekonderzoek verlengde afkoop erfpacht. Er was in de commissie brede steun voor het advies van de rekenkamer om voor de zekerheid alle Amsterdammers die misschien niet goed geïnformeerd zijn over de regels bij de herziening van hun erfpacht canon, alsnog te benaderen.