Toegankelijkheid van 80 stembureaus op 20 maart 2019: interactieve kaart

9 mei 2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Wij bezochten op 20 maart 2019, verkiezingsdag voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, 80 van de 470 Amsterdamse stembureaus. Volgens de gemeente Amsterdam zijn 30 van deze stembureaus volledig toegankelijk voor kiezers in een rolstoel, 46 zijn toegankelijk met hulp en 4 zijn niet toegankelijk.

Wij observeerden de toegankelijkheid aan de hand van drie categorieën:

  1. Is het stembureau bereikbaar (is er een (gehandicapten)parkeerplaats, zijn trappen en andere hoogteverschillen op de looproute binnen en buiten met een hellingbaan overbrugd, zijn obstakels op de looproute weggenomen)
  2. Is het stembureau betreedbaar (zijn drempels hoger dan 2 cm overbrugd, zijn roosters afgedekt en ligt vloerbescherming goed vast)
  3. Is het stembureau bruikbaar (is er voldoende ruimte om te bewegen van de stemtafel naar het stemhokje en de stembus, zijn er stoelen met leuningen aanwezig).

De resultaten hebben we verwerkt in een interactieve kaart.

Interactieve kaart

De kaart laat zien in hoeverre de 80 stembureaus toegankelijk waren. Per stembureau is te zien hoe toegankelijk het is volgens de gemeente en volgens ons. Ook staat er per stembureau hoeveel problemen we hebben geobserveerd op bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar. In de kaart is niet zichtbaar wélk probleem zich voordeed. Bedenk dat het ene probleem niet het andere is en er grotere en kleinere problemen zijn. In de oranje stembureaus deed zich maar één klein probleem voor: er waren geen (goede) stoelen in het stembureau. Deze stembureaus waren voor de rest toegankelijk.

De uitkomsten van het volledige onderzoek naar toegankelijkheid van stemlocaties is eind juni 2019 beschikbaar via de projectpagina.