Vandaag publicatie van onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

5 december 2018

Vandaag is ons onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven gepubliceerd. Tegelijkertijd heeft Jan de Ridder, directeur Rekenkamer Amsterdam, het onderzoek aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Deze commissie zal het onderzoek op 9 januari 2019 behandelen tijdens haar volgende vergadering.

Wat onderzoeken we?
Er is vanuit de overheid steeds meer aandacht voor initiatieven van burgers die in de buurt een bijdrage willen leveren aan een betere leefomgeving. Ook in de gemeente Amsterdam starten bewoners en samenwerkingsverbanden dergelijke initiatieven. De gemeente Amsterdam wil initiatiefnemers hierbij helpen.

In ons onderzoek Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven onderzochten we op welke wijze de zeven stadsdelen initiatiefnemers (financieel) ondersteunen en zijn we nagegaan in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed. Ook onderzochten we of de initiatiefnemers tevreden zijn over de ondersteuning van de gemeente Amsterdam.

Lees onze bevindingen op projectpagina Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven.