Verkenning Schuldhulpverlening openbaar

17 juli 2013

Op 17 juli 2013 is de verkenning Schuldhulpverlening openbaar gemaakt. De rekenkamer heeft al eerder een rapport over de schuldhulpverlening gepubliceerd (2007). Onze hoofdconclusie is dat de gemeente sindsdien op de goede weg is. In de rekenkamerbrief zijn nog wel suggesties voor een verdere verbetering opgenomen. B&W en de desbetreffende stadsdeelbesturen hebben aangegeven onze aandachtspunten ter harte te zullen nemen.