Volgende deelonderzoeken naar Coalitieakkoord 2018-2022 gepubliceerd

10 november 2021

We onderzoeken wat er inmiddels is bereikt van de ambities uit het Amsterdamse Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dat doen we om te beoordelen in hoeverre het vaststellen van een coalitieakkoord bijdraagt aan grip van de gemeenteraad op de gemeentelijke prioriteiten. Dit onderzoek bestaat uit een tiental kleinere onderzoeken.

Deze kleinere onderzoeken zijn de bouwstenen voor ons overkoepelend eindrapport dat we verwachten op 28 januari 2021 openbaar te maken. Meer informatie over het onderzoek naar het coalitieakkoord staat op deze pagina.

Vandaag publiceerden we twee deelonderzoeken. We onderzochten de uitvoering van de ambities voor de thema’s haven, circulaire economie en afval, en klimaat, energietransitie en Amsterdam aardgasvrij.

Bekijk ook de projectpagina van het onderzoek Ambities Coalitieakkoord 2018-2022.