Voortgangsrapportage riolering vanavond in Zaanstad Beraad

30 januari 2014

In juli 2012 heeft de rekenkamer het onderzoek Riolering in Zaanstad gepubliceerd. Twee van de aanbevelingen uit het onderzoek waren gericht op verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening aan de gemeenteraad. In het Zaanstad Beraad van vanavond wordt de eerste Voortgangsrapportage gemeentelijk rioolbeheer voorgelegd aan de gemeenteraad. Doel van deze bespreking is om te bepalen of de rapportage voldoet aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad.