Wij onderzochten de afhandeling van meldingen openbare ruimte in Amsterdam

2 juni 2021

In 2020 ontving Amsterdam ruim 385.000 meldingen. De meeste meldingen gaan over ‘afval’, ‘wegen, verkeer en straatmeubilair’ en ‘overlast in de openbare ruimte’. Het college is verantwoordelijk voor een goede afhandeling van deze meldingen. En het heeft doelen gesteld om dit te realiseren.

Het college wil bijvoorbeeld dat melders simpel en snel kunnen melden. Ook moeten meldingen snel worden afgehandeld, waarbij urgente meldingen voorrang krijgen. Een ander doel is dat de communicatie met de melder verbetert. Tot slot wil het college dat een afgehandelde melding een opgeloste melding is, en dat melders tevreden zijn over de afhandeling. Een deel van deze doelen is bereikt.

Het onderzoek Afhandeling meldingen openbare ruimte in Amsterdam is vanaf vandaag openbaar. We hebben het aangeboden tijdens de commissievergadering KDD. Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de projectpagina.

Eerder onderzochten we ook de afhandeling van meldingen openbare ruimte in Zaanstad. We voeren dit onderzoek tevens uit voor Weesp. Dit laatste rapport maken we halverwege juni openbaar.