Zaans Beraad bespreekt vanavond opvolgingsonderzoek ‘De Wmo in Zaanstad’

21 november 2013

Op initiatief van GroenLinks en PvdA wordt er vanavond in het Zaans Beraad aandacht besteed aan het opvolgingsonderzoek De Wmo in Zaanstad, het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp. Omdat de gemeente Zaanstad op korte termijn geconfronteerd wordt met drie grote decentralisaties in het sociaal domein, achten beide fracties het van belang om de conclusies uit het rapport en de daaropvolgende bestuurlijke reactie te bespreken met de wethouder en de andere fracties.