Zaans college komt met plan van aanpak en evaluatie na rekenkamerrapport over grip op samenwerkingsverbanden

6 maart 2018

Bij de behandeling van het rapport Grip op samenwerkingsverbanden Zaanstad zegde het college toe om voor 2018 te komen met een raadsinformatiebrief met daarin een eigen evaluatie en een plan van aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen.

Het plan van aanpak heeft het college op 13 december 2017 naar de raad gestuurd. Daarin wordt onder andere aangegeven dat het college naar aanleiding van het rekenkamerrapport  de samenwerkingsverbanden nadrukkelijk zal bespreken bij het inwerkprogramma van de raad. Ook zal een verbonden partij  door het college meer in detail worden geëvalueerd op het proces van oprichten, beheersen of beëindigen. Ambtelijk wil het college de samenwerkingsverbanden beter monitoren door het verder duiden van de ambtelijke rollen bij het toezicht op verbonden partijen. Het gemeentelijk beleid voor samenwerkingsverbanden zal geactualiseerd worden. Tot slot is het college voornemens de paragraaf verbonden partijen te verbeteren zodat de informatie begrijpelijker, juist en actueel is.

Op 1 maart 2018 heeft het college ook de vierjaarlijkse ambtelijke evaluatie naar verbonden partijen naar de raad verstuurd. In de evaluatie geeft het college aan bij welke verbonden partijen de wens is om de samenwerking te continueren, heroverwegen of te beëindigen.  Het college wil, mede door het rekenkamerrapport, uit de volgende verbonden partijen stappen: Werkvoorzieningsschap Baanstede, Afvalschap IJmond, Intergemeentelijke Samenwerking Uitvoerende Taken Wormerland-Zaanstad , Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland.