Zaanse raad stemt, na aanname van amendement, in met alle aanbevelingen jeugdhulp

26 mei 2015

Ons onderzoek Transformatie zorg voor de jeugd is op 21 mei 2015 door de gemeenteraad in Zaanstad uitgebreid besproken. Het college had al eerder aangegeven vier van de vijf aanbevelingen over te nemen. Alleen de aanbeveling om het risicomanagement te verbeteren en de raad transparanter te informeren over beheersmaatregelen wilde het college niet overnemen. Het college stelde in plaats daarvan voor om de raad meer in algemene zin op de hoogte te houden van de risico’s. Enkele partijen zoals ROSA, SP, GroenLinks en D66 vonden dit te mager en te vrijblijvend. Daarom stelden zij in een amendement (16A) voor om twee keer per jaar een beknopte risico-inventarisatie te bespreken in het Zaanstad Beraad. Dit betekent dat de raad twee keer per jaar inzicht krijgt in de belangrijkste risico’s en kan besluiten welke het wil beheersen. Uiteindelijk stemde afgelopen donderdag de gehele raad in met dit amendement. De risico-inventarisatie zal gekoppeld worden aan de P&C-cyclus en inzicht geven in de financiële en niet-financiële risico’s van jeugdhulp en de Wmo.