Zaanstad Beraad bespreekt vanavond het onderzoek ‘Organisatieontwikkeling’

30 januari 2014

In het Zaanstad Beraad van 30 januari wordt het onderzoek Organisatieontwikkeling behandeld. De gemeente maakt bij het proces van organisatieontwikkeling gebruik van waarderend onderzoek als aanpak. De keuze voor deze aanpak biedt kansen én brengt risico’s met zich mee. In het onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de gemeente Zaanstad gebruik heeft gemaakt danwel rekening heeft gehouden met deze kansen en risico’s.