Schaderegeling Noord/Zuidlijn

Laatste update: 20 maart 2008

Over het onderzoek
De gemeente voert sinds 2001 een regeling uit voor ondernemers die economisch nadeel ondervinden (winstdaling) door de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Een onafhankelijke commissie moet de omvang van het nadeel bepalen en de gemeente adviseren over de hoogte van de vergoeding. Wij onderzochten in 2006 of de regeling goed wordt uitgevoerd en voldoet aan de verwachtingen van de ondernemers. In 2008 voerden we een opvolgingsonderzoek uit.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2006, zie het eindrapport. Het opvolgingsonderzoek is gepubliceerd in 2008, zie het eindrapport. In onderstaande tijdlijn vindt u nog meer relevante documenten.

Tijdlijn

20 maart 2008

Publicatie opvolgingsonderzoek