Onderzoeksprogramma’s 2017 zijn vastgesteld

22 december 2016

De rekenkamer heeft het onderzoeksprogramma 2017 voor Amsterdam en voor Zaanstad vastgesteld. Dank aan een ieder die daar een bijdrage aan heeft geleverd.