Inkoop en contractbeheer van ICT

Laatste update: 30 juni 2010

Over het onderzoek

Goede en toegankelijke dienstverlening is een van de speerpunten van de gemeente Amsterdam. Het gebruik van elektronische informatiesystemen (als onderdeel van ICT) wordt hierbij steeds belangrijker. Helaas komt het gebruik van ICT door de overheid soms ook minder positief in het nieuws. Daarom hebben wij onderzocht of de gemeente Amsterdam bij de inkoop van ICT waar voor zijn geld krijgt. Hierbij richtten we ons op het aanbestedingsproces, het beleid dat aan de inkoop van ICT voorafgaat, de kosten van
werkplekken en de projectbeheersing van zes grote ICT-projecten.

Status

We publiceerden het onderzoek op 20 september 2007. Lees het volledige onderzoek in het eindrapport (2007). In 2010 maakten we het opvolgingsonderzoek openbaar. Daarin onderzochten we in hoeverre het college van B en W invulling had gegeven aan onze aanbevelingen. Lees het eindrapport (2010).

Tijdlijn

30 juni 2010

Publicatie opvolgingsonderzoek

20 september 2007

Publicatie

Gerelateerd onderzoek

Inhuur met beleid

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Reorganiseren in Amsterdam