Tarieven voor burger en ondernemer

Laatste update: 11 juni 2009

Over het onderzoek
Waarom verschillen de tarieven voor publieke dienstverlening tussen de stadsdelen? Hoe komt het dat burgers voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen voor invaliden, kapvergunningen of (woning)splitsingsvergunningen in het ene stadsdeel minder betalen dan in het andere? Waarom betalen ondernemers voor bijvoorbeeld het inzamelen van afvalstoffen of een winkeluitstalling in sommige stadsdelen meer dan in andere?

Status en conclusies
In 2007 publiceerden we het eerste onderzoek naar de tarieven voor publieke dienstverlening van de verschillende stadsdelen.We deden vijf aanbevelingen. In ons opvolgingsonderzoek van 2009 onderzochten we hoe de dagelijkse besturen uitvoering gaven aan deze aanbevelingen.

Lees het eindrapport en het persbericht van het onderzoek (2007). Lees ook het eindrapport en het persbericht van het opvolgingsonderzoek (2009).

Tijdlijn

12 juni 2009

Publicatie opvolgingsonderzoek

26 januari 2007

Publicatie onderzoek