Toezicht bij GVB

Laatste update: 26 september 2012

Over het onderzoek
Op 26 juni 2012 verzocht de gemeenteraad ons onderzoek te doen naar het toezicht bij GVB. Hierbij werden we gevraagd ons te richten op de rol van de Raad van Commissarissen en de rol van de aandeelhouder (de gemeente). De gemeenteraad wilde van de ervaringen bij GVB leren voor de inrich­ting van de toezichtstructuur bij de eventuele verzelfstandiging van de Haven Amsterdam.

Status
We publiceerden het onderzoek in september 2012. Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoekrapport. In februari 2013 publiceerden we een extra publicatie over het onderwerp ’toezicht’.

Tijdlijn

26 februari 2013

Extra publicatie