Rekenkamerbrief aanvullende verkenning omzetting recht van erfpacht in vol eigendom openbaar

19 juni 2015

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn de regels gewijzigd, waardoor het afkoopbedrag aanzienlijk hoger werd. In de aanvullende verkenning heeft de rekenkamer het vooronderzoek van de gemeente Zaanstad beoordeeld naar mogelijk gebruik van voorkennis. De rekenkamer is van mening dat er geen reden is om aan te nemen dat ambtenaren, wethouders of raadsleden in de periode maart 2006 tot en met april 2007 gebruik hebben gemaakt van voorkennis bij het omzetten van het recht van erfpacht in vol eigendom.