Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Onderzoek

Selecteer jaar:

Toezicht op de voorscholen. De uitdaging van goed en praktisch toezicht

Beheer vastgoed

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT

Opvolgingsonderzoek Jeugdzorg

Verkenning Geheimhouding

Vervolgonderzoek Sociale werkvoorzieningen in Zaanstad

Verkenning Ontwikkeling personeelsomvang

Toezicht GVB

Vervolgonderzoek Openbare ruimte in Zaanstad

Opvolgingsonderzoek Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum

Opvolgingsonderzoek Zorgwoningen. Huisvesting voor senioren en gehandicapten in Amsterdam

Sociale werkvoorziening in Amsterdam

Wonen met zorg in stadsdeel Centrum

Riolering in Zaanstad

Verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs. In de stadsdelen West Binnen de Ring

Zwemmen in Geuzenveld-Slotermeer

Zwemmen in Zuideramstel

Zwemmen in De Baarsjes

Inburgering. Kwaliteit van de informatievoorziening

Brede scholen. Stand van zaken in 9 stadsdelen

Subsidies Veiligheidsfonds

Achter de voordeur in Amsterdam

Burgerparticipatie in Zaanstad

Slecht zicht op leningen en garanties

Handhaving openbare ruimte in Zaanstad

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Een aaneenschakeling van processen

Bruggen slaan met buurtgericht werken. Een nulmeting in zeven stadsdelen

Coalitieproject 1012. Grip op ambitie?

Wees scherp op werk. Onderzoek naar het re-integratiebeleid in Zaanstad

(On)verantwoord wachten op jeugdzorg

Dienstverlening evenementenvergunningen. Kosten en kwaliteit vergeleken in 7 stadsdelen

Dienstverlening paspoorten en uittreksels

Verkopen van vastgoed

Uitvoering van de Wet WOZ in Amsterdam. Goed op waarde geschat?

Canonherzieningen einde tijdvak. De gemeentelijke aanbiedingen onderzocht

Bezuinigingen centrale stad 2011-2014

Monitoring Nieuw West. Tweede rapportage

De Wmo in Amsterdam. Het persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp

Vervolgonderzoek Re-integratie. Begeleiding van bijstand naar werk

Vervolgonderzoek Tarieven voor burger en ondernemer. De stadsdelen vergeleken.

Handhaving van de openbare ruimte. Geuzenveld-Slotermeer, Slotervaart en Zeeburg vergeleken

Bodemsanering in Zaanstad

Vervolgonderzoek Horecavergunningen. Verlening en handhaving

De Wmo in Zaanstad. Het Persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp

Vervolgonderzoek Tarieven in Zaanstad

Ontwikkeling van de Zuidas

Kunst- en cultuurbeleid. Tweede rapportage: verdeling subsidies en cultureel ondernemerschap

Schoonhouden van de openbare ruimte. Straatreiniging in 8 Amsterdamse stadsdelen vergeleken

Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum